Toppers Class-X

2020-2021

CHHAVI GAUTAM

98.20%

HIRA

97.80%

UMANG SRIVASTAVA

96.80%

SAMAIRA KHAN

96.20%

NIYATI TANDON

95.20%
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012